Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
7.3.2023 Oikeusuutiset

Tartuntatautilaki mahdollisti koronavirukselle altistuneen vangin eristämisen vankilassa laitosepidemian leviämisen hidastamiseksi

KHO:2023:21 Tartuntatautiasia – Covid-19 – Karanteenipäätös – Vanki – Tahdonvastainen karanteeni – Karanteenitila A oli ollut suorittamassa vankeusrangaistusta, kun hänet oli Vankiterveydenhuollon tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksellä määrätty karanteeniin. Päätöksen mukaan karanteeni toteutettiin ulkopuolelta lukittavassa tilassa. A vastusti karanteenipäätöstä. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana erityisesti kysymys siitä, oliko A voitu määrätä tahdonvastaiseen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/tartuntatautilaki-mahdollisti-koronavirukselle-altistuneen-vangin-eristamisen-vankilassa-laitosepidemian-leviamisen-hidastamiseksi/
14.11.2022 Oikeusuutiset

AOA: Psykiatrisessa hoidossa olevan lapsen yhteydenpidon rajoittamista tai vapauden riistämistä ei saa käyttää rangaistuksena epäasiallisesta käytöksestä

Kantelija/potilas arvosteli hoitoaan ja kohteluaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian osastoilla N2 ja N3. Kantelija kirjoittaa, että toiminta on mielenterveyslain vastaista, rikkoo ihmisen perusoikeuksia ja vaurioittaa terveyttä. Hoitajat voivat keksiä uusia sääntöjä ja kohdella potilaita kuin räsynukkea. Kantelun mukaan potilasasiakirjoissa puhutaan muunneltua totuutta, eikä kukaan puutu tarpeeksi kovalla otteella osaston…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/aoa-psykiatrisessa-hoidossa-olevan-lapsen-yhteydenpidon-rajoittamista-tai-vapauden-riistamista-ei-saa-kayttaa-rangaistuksena-epaasiallisesta-kaytoksesta/
23.8.2019 Oikeusuutiset

Lasta kohdeltiin sijaishuollossa alistavasti – huomautus kunnalle ja sosiaalityöntekijälle

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin päätöksestä: Sosiaalityöntekijä on selvityksessään todennut, ettei hän ole havainnut puutteita laitoksen käytännöissä. Tämä havainnointi ja johtopäätös näyttää selvitysten mukaan perustuneen yhteen asiakassuunnitelmaneuvottelutilaisuuteen Loikalassa elokuussa 2018, kantelijan kanssa käytyihin puhelinkeskusteluihin ja tapaamiseen Valkeakoskella sekä laitoksen työntekijöiden kanssa käytyihin [puhelin]keskusteluihin. Totean, että Valkeakosken sosiaalitoimi on ollut vastuussa kantelijan sijaishuollon…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/lasta-kohdeltiin-sijaishuollossa-alistavasti-huomautus-kunnalle-ja-sosiaalityontekijalle/
4.11.2015 Oikeusuutiset

Oikeusasiamies: Sairaala loukkasi turvahuoneeseen teljetyn potilaan ihmisarvoa ja vapautta

Oikeusasiamies esittää hyvitystä Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen katsoo Pohjois-Kymen sairaalan loukanneen naispotilaan ihmisarvoa ja henkilökohtaista vapautta, kun tämä oli teljetty sairaalan turvahuoneeseen. Oikeusasiamies on antanut sairaalalle huomautuksen lainvastaisista menettelyistä ja laiminlyönneistä. Lisäksi Jääskeläinen esittää, että potilaalle hyvitetään häneen kohdistetut perus- ja ihmisoikeuksien loukkaukset. Potilaan kohtelussa on Jääskeläisen mukaan loukattu perustuslakia ja…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/oikeusasiamies-sairaala-loukkasi-turvahuoneeseen-teljetyn-potilaan-ihmisarvoa-ja-vapautta/
12.12.2013 Oikeusuutiset

Valviran ohje: Lapsia ei saa pitää lastensuojeluyksikössä jatkuvasti lukittujen ovien takana

Valvira on todennut, että lastensuojen sijaishuollon toimintayksiköiden lukitsemiskäytännöissä on parannettavaa Valvira on antanut asiasta ohjeen, jossa se muistuttaa, että lasten pitää, yhteiskunnassa yleisesti hyväksytyn vuorokausirytmin mukaisesti, voida halutessaan poistua yksiköstä sovittuaan ensin asiasta henkilökunnan kanssa. Selvittäessään lasten itsemääräämisoikeuden toteutumista ympärivuorokautisissa sijaishuollon yksiköissä Valvira totesi, että yksiköiden henkilökunta ei aina tunnista…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/valviran-ohje-lapsia-ei-saa-pitaa-lastensuojeluyksikossa-jatkuvasti-lukittujen-ovien-takana/