Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
7.7.2020 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeuden ratkaisu rikostuomion vaikutuksesta työeläkettä koskekevaan vakuuttamisvelvollisuuteen

VakO: Työeläke – Eläkevakuutus – Vakuuttamisvelvollisuus   A:lla oli ollut määräysvallassaan kaksi yritystä F Oy ja T Oy. F Oy:stä T Oy:öön vuokratut työntekijät oli vakuutettu työntekijäin eläkelain (TEL) mukaan F Oy:n työeläkevakuutuksessa ja F Oy oli suorittanut työeläkevakuutusmaksut. Verotarkastuksessa F Oy:n liiketoimintaa ei pidetty todellisena itsenäisenä liiketoimintana ja hovioikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/vakuutusoikeuden-ratkaisu-rikostuomion-vaikutuksesta-tyoelaketta-koskekevaan-vakuuttamisvelvollisuuteen/
18.9.2018 Oikeusuutiset

A katsottiin eläkevakuutusvelvolliseksi vailla liiketoimintaa olleiden osakeyhtiöiden sijasta

Vakuutusoikeus 2219:2016: Työeläke – Eläkevakuutus – Vakuuttamisvelvollisuus Asiassa ratkaistiin kysymys työntekijän eläkelain mukaan vakuuttamisvelvollisesta tahosta. A:n mielestä työnantaja-asemassa olivat olleet X Oy ja Y Oy, mutta niitä pidettiin laskuttajayhtiöinä ja tilannetta niin sanottuna nimenvuokraamisena. Yhtiöillä ei katsottu olleen omaa todellista liiketoimintaa eikä myöskään niiden työnantaja-asemaa pidetty todellisena. A:n katsottiin harjoittaneen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/a-katsottiin-elakevakuutusvelvolliseksi-vailla-liiketoimintaa-olleiden-osakeyhtioiden-sijasta/
3.10.2016 Oikeusuutiset

Luennoitsijan katsottiin toimineen yrittäjän asemassa

Vakuutusoikeus: Eläkevakuutus – Työeläkelakien soveltaminen – Yrittäjän eläkelain piiriin kuuluminen A:n työskentelyn luennoitsijana ja asiantuntijana Finanssi ja Vakuutuskustannus Oy Finvalle vuosina 1998 – 2008 katsottiin tapahtuneen yrittäjäasemassa eikä työsuhteessa. Kokonaisarvioinnissa otettiin yrittäjyyttä puoltavana seikkana huomioon muun muassa se, että A oli voinut vaikuttaa asiantuntemuksensa perusteella pitämiensä luentojen sisältöön ja oli…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/luennoitsijan-katsottiin-toimineen-yrittajan-asemassa/
13.10.2013 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeus: yliopistoon työsuhteessa olevan tutkijan saama apuraha edellytti erillistä MYEL-eläkevakutusta

VakO 2387:2011 Eläkevakuutus – Apurahansaaja – Vakuuttamisvelvollisuus Vakuutusoikeus toteaa, että työeläkejärjestelmän keskeinen periaate on, että kaikesta ansiotoiminnasta tulee karttua eläkettä. Koska A:n työnantaja yliopisto Y ei ole myöntänyt hänelle apurahaa, vaan säätiö X, ei apurahaa voida ottaa huomioon yliopisto Y:n työsuhteesta saaduista ansioista TyEL:n nojalla karttuvassa eläkkeessä. Tämän vuoksi A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/vakuutusoikeus-yliopistoon-tyosuhteessa-olevan-tutkijan-saama-apuraha-edellytti-erillista-myel-elakevakutusta/
18.11.2020 Oikeusuutiset

Kun työantajan maksamat eläkemaksut oli luettu työntekijän ansiotuloksi, ei eläkevakuutuksesta maksettu eläke ollut vastaavalta osin uutta ansiotuloa

KHO:2020:120 Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Kollektiivinen lisäeläkevakuutus – Vakuutusyhtiön maksama eläke – Uusi tulo – Ansiotuloksi katsottujen vakuutusmaksujen ottaminen huomioon A:n työnantaja B Oy oli vuonna 2010 ottanut toimihenkilöilleen ryhmäeläkevakuutuksen, johon A oli liitetty. B Oy oli vuosina 2010 ja 2011 maksanut vakuutusyhtiölle A:n osalta ryhmäeläkevakuutuksen vakuutusmaksuja…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/kun-tyoantajan-maksamat-elakemaksut-oli-luettu-tyontekijan-ansiotuloksi-ei-elakevakuutuksesta-maksettu-elake-ollut-vastaavalta-osin-uutta-ansiotuloa/
24.9.2020 Tiedotteet

Advokaatti: Oikeudellinen muotoilu lisää ymmärrettävyyttä

Asianajotoimisto Dottir voitti viime keväänä Fennia Prize -muotoilukilpailun Grand Prix -palkinnon. Dottir palkittiin toiminnastaan legal design -liikkeen kansainvälisenä moottorina. Oikeudellisessa muotoilussa juristit pukevat sopimukset ja neuvot sellaiseen muotoon, että maallikko ymmärtää ja vieläpä jaksaa omaksua ne. Advokaatti haastatteli Dottirin toimitusjohtaja Johanna Rantasta, joka pitää absurdina, että juristit tuottavat yleisesti materiaalia,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/advokaatti-oikeudellinen-muotoilu-lisaa-ymmarrettavyytta/
2.4.2019 Oikeusuutiset

KHO:n ratkaisu ryhmäeläkevakuutuksen kollektiivisuudesta

KHO:2019:43 Ennakkoperintä – Työnantajan sosiaaliturvamaksu – Ryhmäeläkevakuutus – Kollektiivinen lisäeläketurva – Palkka – Vakuutusmaksun määräytymisen peruste – Yrittäjäasemassa oleva henkilöosakas – Muut henkilöosakkaat X Oy oli ottanut ryhmäeläkevakuutuksen, jossa vakuutettavan eläkeryhmän oli muodostanut toimitusjohtajana toiminut enemmistöosakas A, osastojen päällikköinä toimineet muut yhtiön henkilöosakkaat B, C, D ja E sekä työntekijä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/khon-ratkaisu-ryhmaelakevakuutuksen-kollektiivisuudesta/
29.10.2018 Lausunnot

Lausunto osakesäästötilin tuloverotusta ja eräiden vakuutustuotteiden tuloverotuksen uudistamista koskevasta HE-luonnoksesta

Dnro 70/2018 Lausuntopyyntönne: VM146:00/2018, 1.10.2018 LAUSUNTO OSAKESÄÄSTÖTILIN TULOVEROTUSTA JA ERÄIDEN VAKUUTUSTUOTTEIDEN TULOVEROTUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVASTA HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnoksesta osakesäästötilin tuloverotusta ja eräiden vakuutustuotteiden tuloverotuksen uudistamisesta koskevaksi lainsäädännöksi. 1. Johdanto Hallituksen esitysluonnoksessa osakesäästötilin tuloverotusta ja eräiden vakuutustuotteiden tuloverotuksen uudistamisesta koskevaksi lainsäädännöksi (”HE-luonnos”) ehdotetaan mm.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/lausunto-osakesaastotilin-tuloverotusta-ja-eraiden-vakuutustuotteiden-tuloverotuksen-uudistamista-koskevasta-he-luonnoksesta/
6.9.2018 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio siirtotyöläisen sosiaaliturvaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaaliturva – Asetus (EY) N:o 987/2009 – 5 artikla ja 19 artiklan 2 kohta – Työntekijät, jotka on lähetetty toiseen jäsenvaltioon kuin mihin heidän työnantajansa on sijoittautunut – Lähtöjäsenvaltion suorittama A1‑todistusten antaminen sen jälkeen, kun vastaanottava jäsenvaltio on tunnustanut työntekijöiden kuulumisen sen sosiaaliturvajärjestelmään – Hallintotoimikunnan lausunto – A1‑todistusten…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/eun-tuomioistuimen-tuomio-siirtotyolaisen-sosiaaliturvaa-koskevassa-asiassa/
14.3.2018 Oikeusuutiset

Ansiotulona verotettu ryhmäeläkevakuutus johti eläketulon verovapauteen vakuutusmaksun määrän osalta

KHO:2018:37 Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Kollektiivinen lisäeläkevakuutus – Vakuutusyhtiön maksama eläke A:n työnantaja B Oy oli vuonna 2012 ottanut yhteistoimintaneuvotteluihin liittyen ryhmäeläkevakuutuksen, johon A oli liitetty. B Oy oli vuosina 2012 ja 2013 maksanut vakuutusyhtiölle A:n osalta ryhmäeläkevakuutuksen maksuja 9 000 euroa kumpanakin vuonna. B Oy:ssä toimitetun…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/ansiotulona-verotettu-ryhmaelakevakuutus-johti-elaketulon-verovapauteen-vakuutusmaksun-maaran-osalta/