Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
1.8.2023 Oikeusuutiset

Oikeusasiamiehen ratkaisu tutkintavangin oikeudesta valita itselleen puolustaja

Kantelija arvosteli asiamiehensä asianajaja (jäljempänä A) laatimassa kantelussa Tullin menettelyä. Kantelun mukaan Tulli ei ollut antanut kantelijan itse valita avustajaansa, vaan viranomainen oli valinnut hänelle avustajan. Kantelijan ei myöskään ollut annettu myöhemmin mahdollisuutta vaihtaa avustajaansa. Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen: – – – Kantelijalla on ollut käytännössä koko esitutkinnan ajan puolustaja. Hänen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/oikeusasiamiehen-ratkaisu-tutkintavangin-oikeudesta-valita-itselleen-puolustaja/
8.10.2022 Oikeusuutiset

Oikeusasiamiehen ratkaisu epäillyn oikeudesta valita avustajansa

EOA Jääskeläinen: Poliisilaitoksen mukaan ylikomisarion esittämät perustelut avustajan valinnalle ovat ymmärrettäviä ja muodostettua 13 avustajan listaa voinee pitää esitutkintalain 4 luvun 10 §:n edellyttämällä tavalla ”riittävän laajana avustajapiirinä”. Kuitenkin tällä tavoin poliisin toimesta rajattuja avustajalistoja voidaan lausunnon mukaan pitää kritiikille alttiina poliisin toiminnan luotettavuuden ja tasapuolisuuden sekä erityisesti vapaan avustajanvalinnan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/oikeusasiamiehen-ratkaisu-epaillyn-oikeudesta-valita-avustajansa/
6.2.2019 Oikeusuutiset

Hovioikeus: Asianajajalle huomautus kun ei ollut palauttanut asiakkaalle alkuperäisiä asiakirjoja toimeksiannon päätyttyä

Oikeuskansleri samalla kannalla, Asianajajaliiton hallitus olisi poistanut huomautuksen Valvontalautakunta oli katsonut, että A oli menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti pitäessään hallussaan kantelijan alkuperäiset asiakirjat vielä toimeksiantosopimuksen päättymisen jälkeen. Sen sijaan valvontalautakunta oli katsonut, ettei A ollut menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti toimittaessaan hallinto-oikeudelle niin sanotun blankovalituksen, jolla A oli pyrkinyt varmistamaan sen,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/hovioikeus-asianajajalle-huomautus-kun-ei-ollut-palauttanut-asiakkaalle-alkuperaisia-asiakirjoja-toimeksiannon-paatyttya/
19.1.2018 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta kilpailulain muuttamiseksi

Dnro 74/2017   Lausuntopyyntönne TEM/1230/00.04.01/2015, 11.12.2017 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA KILPAILULAIN MUUTTAMISEKSI   Työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä ”TEM”) on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) 11.12.2017 päivätyllä kirjeellään lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta kilpailulain muuttamiseksi. Esitysluonnoksen taustalla on maaliskuussa 2017 julkaistu kilpailulain uudistamista koskevan työryhmän mietintö (TEM raportteja 16/2017), joka sisälsi kilpailulain muutosehdotuksia. Esityksen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/lausunto-he-luonnoksesta-kilpailulain-muuttamiseksi-2/
14.8.2020 Oikeusuutiset

Valeasianajajalle KKO:ssa 1 vuosi 5 kk vankeutta

KKO:2020:59 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Rangaistuslajin valinta – Törkeä petos A oli erehdyttänyt useita henkilöitä ilmoittamalla olevansa oikeustieteen kandidaatti tai asianajaja ja esiintynyt heidän avustajanaan riita- ja rikosoikeudenkäynneissä, vaikka hänellä ei ollut ollut suomalaista oikeustieteellistä tutkintoa eikä oikeutta toimia oikeudenkäyntiavustajana. Kysymys rangaistuksen määräämisestä. KKO:2020:59

https://asianajajaliitto.fi/2020/08/valeasianajajalle-kkossa-1-vuosi-5-kk-vankeutta/
3.6.2019 Oikeusuutiset

Hallitusohjelmaluonnoksessa seitsemän sivua oikeusvaltion kehittämisestä

Otteita Antti Rinteen vetämien neuvotteluiden tuloksena syntyneestä hallitusohjelmaluonnoksesta: Turvallinen oikeusvaltio edellyttää perus- ja ihmisoikeuksien ja oikeusturvan yhdenvertaista toteutumista sekä hyvien väestösuhteiden, osallisuuden ja osallistumisoikeuksien vahvistamista. Näin ylläpidetään yhteiskuntarauhaa ja kansalaisten luottamusta. Erityistä huomiota kiinnitetään heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien turvaamiseen. Esimerkiksi lähisuhdeväkivallan uhrien, vanhusten, vammaisten, sukupuolivähemmistöjen, etnisten vähemmistöjen sekä turvapaikanhakijoiden…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/hallitusohjelmaluonnoksessa-seitseman-sivua-oikeusvaltion-kehittamisesta/