Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
24.6.2021 Oikeusuutiset

Asumistukea voitiin myöntää kustannuksiin asumispalveluista ryhmäkodissa

VakO: Asumistuki – Asumismeno – Asuntolapaikka – Palveluasuminen A:lle oli myönnetty asumispalvelupaikka ryhmäkodista. Asiassa oli esitetty selvityksenä muun ohella A:n ja kaupungin välinen vuokrasopimus sekä laskuja vuokran perimisestä ja A:n asumista vuokraamassaan huoneistossa pidettiin pysyvänä. Hänellä katsottiin siten olevan yleisestä asumistuesta annetussa laissa tarkoitettuja asumismenoja, joista voidaan myöntää asumistukea. Valituksenalainen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/asumistukea-voitiin-myontaa-kustannuksiin-asumispalveluista-ryhmakodissa/
14.1.2020 Oikeusuutiset

Myönnettyä asumistukea ei voitu ilman sen saajan suostumusta oikaista hänen vahingokseen

Vakuutusoikeus: Asumistuki – Oikaisu vahingoksi – Takaisinperintä Kansaneläkelaitos oli oikaissut asumistukipäätöksen vakuutetun vahingoksi pyytämättä hänen suostumustaan oikaisuun tai hakematta oikaistavan päätöksen poistamista. Kansaneläkelaitos oli katsonut, että oikaisu ei edellyttänyt vakuutetun suostumusta, koska oikaistun päätöksen virhe oli ollut ilmeinen ja se oli aiheutunut ruokakunnan omasta menettelystä. Vakuutusoikeus katsoi, että oikaistun päätöksen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/myonnettya-asumistukea-ei-voitu-ilman-sen-saajan-suostumusta-oikaista-hanen-vahingokseen/
9.4.2019 Oikeusuutiset

KHO äänesti vahvennetussa jaostossa onko asunnon rahoitusvastike toimeentulotukeen oikeuttava asumiskustannus

Rahoitusvastike voidaan rinnastaa henkilökohtaiseen asuntolainaan ja sen lyhennyksiin. Lain tarkoituksen mukaista ei ole se, että rahoitusvastike otettaisiin toimeentulotukea myönnettäessä huomioon asumismenona. A oli omistanut asunto-osakeyhtiössä huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet yhtiön omistuksessa olevan rakennuksen valmistumisesta lähtien. A oli käyttänyt huoneistoa asuntonaan. Asunto-osakeyhtiö oli perinyt osakkeenomistajilta kuukausittain rahoitusvastiketta kiinteistön uudisrakentamisesta yhtiölle aiheutuneiden…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/kho-aanesti-vahvennetussa-jaostossa-onko-asunnon-rahoitusvastike-toimeentulotukeen-oikeuttava-asumiskustannus/
13.12.2013 Oikeusuutiset

STM: Luonnos uudeksi asumistueksi lähtee lausunnoille

Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää asumistuen määräytymistä. Lisäksi luonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi eläkkeensaajan asumistuesta annettua lakia Vuokralla asuvien yleistä asumistukea ehdotetaan muutettavaksi niin, että hyväksyttävien asumismenojen määrittelyä muutettaisiin kokonaisvuokramallin mukaiseksi. Tällöin hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärään vaikuttaisivat ainoastaan asunnon sijainti ja ruokakunnan koko. Tulojen mukaan määräytyvän omavastuuosuuden määrittelyä halutaan selkeyttää niin, että…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/stm-luonnos-uudeksi-asumistueksi-lahtee-lausunnoille/