Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
15.8.2019 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeuden täysistunto arvioi onko sillä toimivalta määrätä ansiopäivärahan takaisinperintää koskevan päätöksen täytäntöönpano keskeytettäväksi

Vakuutusoikeus: Toimivalta – Täytäntöönpanon keskeyttäminen – Päätöksen poistaminen Vakuutusoikeus katsoi, että päätöksen poistamista koskevassa hakemusasiassa esitetty vaatimus täytäntöönpanon keskeyttämisestä voitiin ottaa tutkittavaksi.   Oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 20 § koskee menettelyä päätöksen purkamista koskevissa asioissa. Kyseisen lainkohdan 2 momenttia ei siis tule soveltaa päätöksen poistamista koskevassa asiassa. Poistamista koskevassa asiassa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/vakuutusoikeuden-taysistunto-arvioi-onko-silla-toimivalta-maarata-ansiopaivarahan-takaisinperintaa-koskevan-paatoksen-taytantoonpano-keskeytettavaksi/
29.8.2013 Oikeusuutiset

STM: Ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahakauteen muutoksia

yöttömyysturvaan ehdotetaan useita muutoksia, jotka koskisivat muun muassa ansiosidonnaisen päivärahakauden pituutta, työssäoloehtoa ja ikääntyneen työntekijän niin kutsuttua lisäpäiväoikeutta Muutokset perustuvat hallitusohjelmaan sekä työmarkkinajärjestöjen keväällä 2012 solmimaan työurasopimukseen. Tavoitteena on yksinkertaistaa lainsäädäntöä ja lisätä työttömyysturvan kannustavuutta. Ansiosidonnaista päivärahaa maksettaisiin nykyisen 500 päivän sijasta vain 400 päivältä, jos henkilön työhistoria on alle…

https://asianajajaliitto.fi/2013/08/stm-ansiosidonnaiseen-tyottomyyspaivarahakauteen-muutoksia/