Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
17.12.2020 Oikeusuutiset

Työsyrjinnästä maksettavan hyvityksen määrässä huomioitiin työsopimuksen päättämiskorvaukseen sisältyvä korvaus aineettomasta vahingosta

KKO:2020:97 Työrikos – Työsyrjintä – Vahingonkorvaus – Korvattava vahinko – Kärsimys Kun arvioitiin työsyrjinnän kohteeksi joutuneelle henkilölle kärsimyksestä tuomittavan korvauksen määrää, huomioon oli otettava hänelle samaan menettelyyn perustunut työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä tuomittu korvaus siltä osin kuin työsopimuslain mukainen korvaus sisälsi korvausta aineettomasta vahingosta. KKO:2020:97

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/tyosyrjinnasta-maksettavan-hyvityksen-maarassa-huomioitiin-tyosopimuksen-paattamiskorvaukseen-sisaltyva-korvaus-aineettomasta-vahingosta/
25.7.2018 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus toimielimiä koskevista määräyksistä

Muutoksenhaku – Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu – Oikeudenkäynnin kohtuullinen kesto – Velvollisuus ratkaista asia kohtuullisessa ajassa – Aineellinen vahinko – Pankkitakauskulut – Syy-yhteys – Aineeton vahinko  1. Minkä tyyppisiä vahinkoja Euroopan unionin on SEUT 340 artiklan nojalla korvattava yksityisille, joiden oikeutta asian ratkaisemiseen kohtuullisessa ajassa Euroopan unionin tuomioistuin on loukannut? Tarkemmin…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-toimielimia-koskevista-maarayksista/
29.10.2013 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio: Pakollisessa liikennevakuutuksessa kolmansille myönnetyn vakuutussuojan laajuus – Kansallinen säännös, jossa ei säädetä aineettoman vahingon perusteella suoritettavasta korvauksesta

Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettava vakuutus – Direktiivi 72/166/ETY – 3 artiklan 1 kohta – Direktiivi 90/232/ETY – 1 artikla – Liikenneonnettomuus – Matkustajan kuolema – Aviopuolison ja alaikäisen lapsen oikeus korvaukseen – Aineeton vahinko – Korvaus – Korvaaminen pakollisesta liikennevakuutuksesta Ennakkoratkaisupyynnön oli esittänyt Krajský súd v Prešove (Slovakia)…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/eun-tuomioistuimen-tuomio-pakollisessa-liikennevakuutuksessa-kolmansille-myonnetyn-vakuutussuojan-laajuus-kansallinen-saannos-jossa-ei-saadeta-aineettoman-vahingon-perusteella-suoritettav/
19.10.2017 Oikeusuutiset

Suomen Asiakastieto Oy: EU:n tietosuoja-asetus ja rekisteröidyn oikeudet

EU:n tietosuoja-asetus GDPR astuu velvoittavana voimaan 25.5.2018. Sen jälkeen myös suomalaisten yritysten, järjestöjen ja viranomaisten eli rekisterinpitäjien on tarjottava henkilörekistereissään käsiteltäville rekisteröidyille entistä runsaammin päätäntävaltaa omiin tietoihinsa Tietosuojalainsäädännön tavoitteena on lisätä yleistä tietoisuutta henkilötietojen käsittelystä ja antaa rekisteröidyille aiempaa enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omien tietojensa prosessointiin. Loppukeväästä 2018 alkaen rekisterinpitäjien on…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/suomen-asiakastieto-oy-eun-tietosuoja-asetus-ja-rekisteroidyn-oikeudet/
11.1.2017 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio oikeudenkäynnin kestosta EU:n yleisessä tuomioistuimessa

EU velvoitettiin korvaamaan yli € 50 000 vahinkoja Gascogne Sack Deutschland ja Gascogne nimisille yrityksille seurauksena oikeudenkäynnin kohtuuttomasta kestosta EU:n yleisessä tuomioistuimessa Asiassa kantajina olivat Gascogne Sack Deutschland GmbH (Wieda, Saksa) ja Gascogne (Saint-Paul-lès-Dax, Ranska) ja vastaajana Euroopan unionin tuomioistuin. Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta toteamaan Euroopan unionin sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/eun-tuomioistuimen-tuomio-oikeudenkaynnin-kestosta-eun-yleisessa-tuomioistuimessa/