Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
15.9.2021 Oikeusuutiset

KKO: Suojaamaton seksi HIV-lääkitystä käytettäessä ei ollut rikos

KKO:2021:64 Törkeän pahoinpitelyn yritys – Vaaran aiheuttaminen A oli tietoisena HIV-infektiostaan ollut kerran suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä B:n kanssa. HIV-infektio ei ollut tarttunut B:hen. Korkein oikeus katsoi, että A:n käyttämä HIV-lääkitys ja hänen verensä alhainen viruspitoisuus sekä teko-olosuhteet huomioon ottaen HIV:n tarttuminen oli ollut siinä määrin epätodennäköistä, että rikoslain 5 luvun 1…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/kko-suojaamaton-seksi-hiv-laakitysta-kaytettaessa-ei-ollut-rikos/
17.7.2021 Oikeusuutiset

Sylkeminen ei ole virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen tunnusmerkistössä tarkoitettua väkivallan käyttämistä

KKO:2021:56 Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen – Haitanteko virkamiehelle Vankeusvanki A oli sylkäissyt verta sisältävää sylkeä vankilan vartijan kasvoille ilmoittaen, että hänellä oli HIV-tartunta. A:ta syytettiin virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. A:n menettely ei täyttänyt rikoslain 16 luvun 1 §:ssä säädettyä väkivallan käyttämistä tai sillä uhkaamista koskevaa tunnusmerkkiä. A:n syyksi luettiin haitanteko virkamiehelle. KKO:2021:56

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/sylkeminen-ei-ole-virkamiehen-vakivaltaisen-vastustamisen-tunnusmerkistossa-tarkoitettua-vakivallan-kayttamista/
1.3.2017 Oikeusuutiset

KKO: HIV on vakava sairaus, tartuttamisesta 2 vuotta 3 kk vankeutta

KKO:2017:8 Pahoinpitely – Törkeä pahoinpitely Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen A oli tietoisena HIV-infektiostaan ollut lukuisia kertoja suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä aviopuolisonsa B:n kanssa kertomatta tälle sairaudestaan. HIV-infektio oli tarttunut B:hen. HIV-infektio katsottiin törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkistössä tarkoitetuksi vakavaksi sairaudeksi ja A:n syyksi luettiin törkeä pahoinpitely. (Ään.) Kysymys myös A:lle tuomittavasta rangaistuksesta. (Ään.)…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/kko-hiv-on-vakava-sairaus-tartuttamisesta-2-vuotta-3-kk-vankeutta/
15.3.2016 Oikeusuutiset

EIT: Venäjän maahantulojärjestelmä syrjivä, kun se sulkee pois HIV-positiiviset

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että Venäjän maahantulojärjestelmä on HIV-positiivisia kohtaan syrjiä. EIT otti ratkaisussaan huomioon sen selkeän konseksuksen, mikä HIV-positiivisten osalta maahanmuutossa ja matkustamisessa vallitsee muualla Euroopassa ja kansainvälisesti, eikä nähnyt Venäjän esittäneen mitään konkreettisia seikkoja sen tueksi, miksi syrjivä kohtelu olisi sen tapauksessa hyväksyttävää. EIT:n…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/eit-venajan-maahantulojarjestelma-syrjiva-kun-se-sulkee-pois-hiv-positiiviset/
16.11.2015 Oikeusuutiset

KKO:lta kaksi ennakkopäätöstä HIV-asioissa

Suojaamaton yhdyntä ei törkeän pahoinpitelyn yritys, mutta kyse vaaran aiheuttamisesta KKO:2015:84 Törkeän pahoinpitelyn yritysTahallisuusRikoksen yritys A oli tietoisena HIV-infektiostaan ollut suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä B:n kanssa kertomatta tälle sairaudestaan. HIV-infektio ei ollut tarttunut B:hen. Kysymys siitä, oliko HIV-infektion tarttumista pidettävä sillä tavalla todennäköisenä, että teko oli luettava A:n syyksi törkeän pahoinpitelyn yrityksenä.…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/kkolta-kaksi-ennakkopaatosta-hiv-asioissa/
24.3.2015 Oikeusuutiset

EIT:n suuressa jaostossa sovinto nigerialaisäidin käännytystapauksessa

Tapauksessa oli kyse HIV-positiivisesta nigerialaisäidistä, jota uhkasi käännytys Nigeriaan. EIT:n jaosto oli aikaisemmin äänestyksen jälkeen katsonut, että käännytys ei loukkaisi EIS 3 tai 8 artiklaa. Suuressa jaostossa hallitus ja valittaja päätyivät sovintoon, jonka EIT hyväksyi. Valitus poistettiin asialistalta. Sovinnon mukaan hallitus myönsi valittajalle ja tämän lapsille pysyvät oleskeluluvat ja lisäksi…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/eitn-suuressa-jaostossa-sovinto-nigerialaisaidin-kaannytystapauksessa/
30.10.2013 Oikeusuutiset

Ruotsissa hovioikeus hylkäsi HIV-positiivisen syytteen vaaran aiheuttamisesta

Hovrätten över Skåne och Blekinge on hylännyt syytteen, joka koski HIV-positiivisen suojaamatonta sukupuoliyhteyttä. Hovioikeus katsoi, että oikein hoidettuna HIV:n tartuttamisen vaara suojaamattomassa sukupuoliyhteyessä on niin vähäinen, että konkreettista vaaraa viruksen tartuttamisesta ei ole ollut. Lehdistötiedotteesta: Liksom tingsrätten finner hovrätten att det är bevisat att den tilltalade haft oskyddade samlag med…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/ruotsissa-hovioikeus-hylkasi-hiv-positiivisen-syytteen-vaaran-aiheuttamisesta/
28.5.2013 Oikeusuutiset

EU:n huumevirasto (EMCDDA) julkaisi huumeraportin 2013

Raportin mukaan Euroopan huumausaineongelma on murroksessa. Suomessa tämä näkyy esimerkiksi kannabiksen ja muuntohuumeiden takavarikkojen määrän kasvussa Euroopassa suonensisäisen heroiinin käytön vähentyminen ja esimerkiksi korvaushoidon vaikutus ovat todennäköisesti osaltaan vaikutttaneet huumeidenkäytöstä johtuvien uusien HIV-infektioiden määrän laskuun. Kokaiinin käyttö ja tarjonta ovat yleisesti ottaen kääntyneet laskuun Euroopassa, mutta viime aikoina esimerkiksi Baltian…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/eun-huumevirasto-emcdda-julkaisi-huumeraportin-2013/
30.11.2020 Oikeusuutiset

Kuuden portugalilaisen nuoren ilmastovalitus EIT:lle lähetettiin 33 hallituksen vastattavaksi, myös Suomen

DUARTE AGOSTINHO ET AUTRES c. PORTUGAL ET 32 AUTRES ÉTATS QUATRIÈME SECTION Requête no 39371/20 Cláudia DUARTE AGOSTINHO et autres contre le Portugal et 32 autres États introduite le 7 septembre 2020 OBJET DE L’AFFAIRE Les requérants sont des ressortissants portugais âgés de 21, 17, 8, 20, 15 et 12…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/kuuden-portugalilaisen-nuoren-ilmastovalitus-eitlle-lahetettiin-33-hallituksen-vastattavaksi-myos-suomen/
13.9.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio turvapaikkapolitiikkaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Rajat, turvapaikka ja maahanmuutto – Pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema – Direktiivi 2011/95/EU – 17 artikla – Toissijaisen suojeluaseman myöntämättä jättäminen – Perusteet – Tuomio törkeästä rikoksesta – Teon vakavuusasteen määrittäminen siitä kansallisessa oikeudessa säädetyn rangaistuksen perusteella – Hyväksyttävyys – Tapauskohtaisen arvioinnin tarpeellisuus…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/eun-tuomioistuimen-tuomio-turvapaikkapolitiikkaa-koskevassa-asiassa/