Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
14.5.2020 Oikeusuutiset

Hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminta sähköistyy

Hal­lin­to- ja eri­tyis­tuo­miois­tui­mis­sa otet­tiin mer­kit­tä­vä as­kel koh­ti ko­ko­naan säh­köis­tä oi­keu­den­käyn­ti­pro­ses­sia, kun säh­köi­sen oi­keu­den­käyn­ti­pro­ses­sin mah­dol­lis­ta­van HAI­PA-tie­to­jär­jes­tel­män käyt­tö aloi­tet­tiin tou­ko­kuun alus­sa. Näi­tä tuo­miois­tui­mia ovat kor­kein hal­lin­to-oi­keus, alu­eel­li­set hal­lin­to-oi­keu­det, Ah­ve­nan­maan hal­lin­to­tuo­miois­tuin, va­kuu­tusoi­keus, mark­ki­na­oi­keus ja työ­tuo­miois­tuin. Oikeusministeriön HAIPA-hankkeessa on luotu HAIPA-tietojärjestelmäkokonaisuus, joka mahdollistaa oikeudenkäyntiprosessiin liittyvien asiakirjojen käsittelemisen sähköisesti asian vireille tulosta tuomioistuimen päätöksen tiedoksiantoon…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/hallinto-ja-erityistuomioistuinten-toiminta-sahkoistyy/
1.4.2020 Oikeusuutiset

Helsingin hallinto-oikeuden vuoden 2019 toimintakertomus on julkaistu

Vuonna 2019 Helsingin hallinto-oikeudessa toteutettiin useita muutoksia. Suurimpia näistä olivat organisaatiomuutoksen valmistelu sekä uuden tietojärjestelmän koekäyttö. Viime vuonna juhlittiin myös hallinto-oikeuksien 20-vuotista taivalta. Turvapaikka-asioiden määrän vähenemisen myötä henkilöstön määrä supistui. Viime vuonna Helsingin hallinto-oikeudessa toteutuneita henkilötyövuosia oli yhteensä 183, eli noin 10 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Turvapaikka-asioiden ratkaisutoimintaa varten hallinto-oikeuteen perustettu…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/helsingin-hallinto-oikeuden-vuoden-2019-toimintakertomus-on-julkaistu/
7.8.2019 Lausunnot

Lausunto HAIPA-hankkeen istuntosali- ja työpistevarusteluprojektista

Dnro 24/2019   Lausuntopyyntönne 25.6.2019: HAIPA-HANKKEEN ISTUNTOSALI- JA TYÖPISTEVARUSTELUPROJEKTI   Suomen Asianajajaliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu seuraavaa:   Mitä AV-esitystekniikkaan liittyviä tarpeita on nyt ja tulevaisuudessa, kun aineistoa käsitellään sähköisesti?   Oikeudenkäynnin sähköisen käsittelyn onnistumisen ja joustavan sujumisen edellytys on jokaisen istuntosalin työpisteen (asianosaisen paikan) varustelu siten, ettei omien laitteiden…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/lausunto-haipa-hankkeen-istuntosali-ja-tyopistevarusteluprojektista/
8.10.2018 Oikeusuutiset

Tekoäly avuksi viranomaispäätösten tietosuojakysymysten ratkomisessa

Oikeusministeriö käynnisti lokakuun alussa kaksivuotisen hankkeen, jossa tuotetaan työkaluja asiakirjojen automaattiseen anonymisointiin ja sisällönkuvailuun. Tekoälysovelluksia aiotaan tulevaisuudessa käyttää tuomioistuinratkaisujen ja viranomaispäätösten anonymisointiin eli henkilötietojen poistamiseen asiakirjoista. Julkisen sektorin toimijat tuottavat valtavia määriä tietoaineistoja ja dataa, jonka saaminen avoimesti muiden viranomaisten, yritysten ja kansalaisten käyttöön olisi hyödyllistä, mutta se ei ole…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/tekoaly-avuksi-viranomaispaatosten-tietosuojakysymysten-ratkomisessa/