KKO vahvisti biologisen isän hakeman adoption vastoin lapsen juridisen isän näkemystä – erittäin poikkeuksellisia syitä

4.7.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2024:46 Adoptio – Lapsen etu – Perustuslaki – Perusoikeudet – Euroopan ihmisoikeussopimus – Perhe-elämän suoja

Lapsi syntyi äitinsä B:n ja tämän silloisen aviopuolison D:n avioliiton aikana vuonna 2013. D on avioliittoon perustuvan legaalisen isyysolettaman nojalla lapsen isä. Lapsen äidin ja D:n avioliitto päättyi avioeroon vuonna 2015. Äiti solmi vuonna 2016 avioliiton A:n kanssa, ja samana vuonna A todettiin oikeusgeneettisellä isyystutkimuksella lapsen biologiseksi isäksi. A on asunut vuodesta 2017 lukien virallisesti lapsen, tämän äidin sekä A:n ja äidin avioliitosta syntyneiden lapsen täyssisarusten kanssa. Lapsen suhde sekä A:han että D:hen on ollut vakiintunut, läheinen lapsen ja vanhemman välinen suhde.

Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan tarkemmin ilmenevillä perusteilla, että asiassa oli adoptiolain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja erittäin poikkeuksellisia syitä vahvistaa lapsen ja A:n välinen adoptio ilman D:n suostumusta. Adoption edellytyksiä arvioidessaan Korkein oikeus antoi tapauksen olosuhteet huomioon ottaen lapsen ja A:n perhe-elämän suojalle sekä biologiselle ja sosiaaliselle isyydelle painavamman merkityksen kuin D:n perhe-elämän suojalle ja legaaliseen olettamaan perustuvalle isyydelle.

KKO:2024:46

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments