Matkustuskiellolle oli rangaistuksen karttamisvaaraan perustuva, konkreettisiin tosiseikkoihin tukeutuva syy

19.6.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2024:42 Pakkokeino – Matkustuskielto

Käräjäoikeus oli määrännyt useista törkeistä huumausainerikoksista epäillyn A:n ensin tutkintavankeuteen ja sitten tehostettuun matkustuskieltoon. Kun todistelu oli otettu vastaan A:n osalta käräjäoikeuden pääkäsittelyssä, käräjäoikeus oli kumonnut tehostetun matkustuskiellon ja hylännyt syyttäjien vaatimuksen matkustuskiellosta. Syyttäjien kantelusta hovioikeus oli määrännyt A:n matkustuskieltoon, koska oli syytä epäillä, että A lähtisi pakoon tai muuten karttaisi rangaistuksen täytäntöönpanoa.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, että A voitiin määrätä käräjäoikeuden pääkäsittelyn jälkeen tuomion antamiseen saakka jatkuneeseen matkustuskieltoon rangaistuksen täytäntöönpanon karttamisvaaran perusteella.

12. Korkein oikeus katsoo, että asiassa on esitetty odotettavissa olevan pitkän vankeusrangaistuksen lisäksi konkreettisia tosiseikkoja A:n siteistä ulkomaille, minkä perusteella on ollut syytä epäillä A:n pakenevan tai muuten karttavan rangaistuksen täytäntöönpanoa. A:n liitynnät Suomeen tai hänen toimintansa ulkomaanmatkojen yhteydessä eivät ole riittävän vahvoja vastatosiseikkoja, jotka poistaisivat edellä mainituin perustein muodostuneen syyn epäillä A:n karttavan rangaistuksen täytäntöönpanoa. Matkustuskiellon määräämiselle on siten ollut pakkokeinolain 5 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut erityiset edellytykset.

KKO:2024:42

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments