Kuljettaja syyllistyi ampuma-aserikokseen matkustajan tuotua autoon aseita, jotka kuljettaja tiesi luvattomiksi

14.6.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2024:40 Väärennys – Rikokseen osallisuus – Avunanto – Tahallisuus – Ampuma-ase – Ampuma-aserikos

A oli kuljettanut B:n autolla usean sadan kilometrin matkan paikkakunnalle, jossa B:n tarkoituksena oli väärää asiakirjaa käyttämällä hankkia aseita niitä myyneeltä henkilöltä. Myyjän havaittua asiakirjan vääräksi B oli anastanut aseet ja tuonut ne autoon, jolla A ja B olivat poistuneet paikalta.

Korkein oikeus katsoi, että A:n menettely oli sinänsä edistänyt B:n väärennysrikoksen toteutumisen todennäköisyyttä. Vaikka A oli ollut tietoinen siitä, ettei B:llä ollut laillista oikeutta hankkia aseita, A:n tietoisuus B:n rikossuunnitelmasta oli kuitenkin liittynyt muihin kuin väärennysrikoksen tunnusmerkistön kannalta olennaisiin seikkoihin. Tämän vuoksi avunantorikoksen edellyttämä tahallisuus ei täyttynyt ja syyte avunannosta väärennykseen hylättiin. (Ään.)

Lisäksi Korkein oikeus katsoi, että A oli auton kuljettajana pitänyt ampuma-aseita hallussaan ja syyllistynyt ampuma-aserikokseen.

14. Korkein oikeus katsoo, että syyttäjän vetoamat edellä kohdissa 11 ja 12 todetut seikat eivät riitä osoittamaan, että A olisi ollut tietoinen väärän asiakirjan olemassaolosta, sen sisällöstä tai sen käyttämisestä, vaikka hän onkin ollut tietoinen siitä, että B:llä ei ole ollut laillista oikeutta aseiden hankintaan. Koska syyttäjän vetoamat seikat eivät riitä syyksilukevaan tuomioon, Korkeimmassa oikeudessa ei ole tarpeen arvioida syytettä vastaan puhuvan A:n kertomuksen uskottavuutta, mikä edellyttäisi suullisen käsittelyn toimittamista. Vaikka A:n menettely sinänsä on edistänyt B:n tavoitetta saada luvattomat aseet haltuunsa, A:n tietoisuus B:n rikossuunnitelmasta ei ole koskenut väärennysrikoksen tunnusmerkistön kannalta olennaisia seikkoja.
15. Näillä perusteilla Korkein oikeus katsoo, että A:n avunantotahallisuutta väärennysrikokseen ei ole näytetty toteen. Syyte avunannosta väärennykseen on siten hylättävä.

KKO:2024:40

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments