Arviomuistio maakaaren muutostarpeista lausunnolle

2.12.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriössä on valmistunut arviomuistio, jossa tarkastellaan maakaaren toimivuutta ja muutostarpeita. Maakaaressa säädetään muun muassa kiinteistön kaupasta ja kiinteistöpanttioikeudesta.

Arviomuistiossa tarkastellaan erityisesti nykyisiä kiinteistönkaupan muotovaatimuksia ja sitä, miten niitä voitaisiin keventää. Muistiossa on lisäksi kiinnitetty huomiota kiinteistöpanttioikeutta sekä eräitä kiinteistöön kohdistuvia erityisiä oikeuksia koskevien säännösten selventämiseen. Myös kirjaamisviranomaisen menettelyjen sujuvoittamiseen on kiinnitetty huomiota.

Maakaaren toimivuuden arviointi on tarpeen yhteiskunnan digitalisoitumisen ja muiden kiinteistöjen omistukseen ja vaihdantaan liittyvien muutosten vuoksi. Arvioinnissa on otettu huomioon myös voimassa olevan lain soveltamisesta saatuja kokemuksia.

Voimassa oleva maakaaren sääntely on suurilta osin edelleen voimassa sellaisena kuin se tuli voimaan vuonna 1997. Lakia on sen voimassaoloaikana muutettu muun muassa sähköisen kiinteistönvaihdannan edistämiseksi. Käytännössä sähköisen kiinteistönkaupan käyttö on jäänyt vähäiseksi. 

Arviomuistio on lähetetty laajalle lausuntokierrokselle, ja siitä voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssä 31.1.2022 saakka.


Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments