Perinnöstä luopuminen tulee ilmoittaa kirjallisesti kuolinpesän edustajalle, jotta välttyisi ulosmittaukselta

21.4.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2020:2 Ulosotto – Ulosmittaus – Perinnöstä luopuminen perittävän kuoleman jälkeen – Kirjallisen luopumisilmoituksen tiedoksianto kuolinpesälle

Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että ennen ulosmittausta tapahtunut suullinen tiedoksianto kirjallisesta perinnöstä luopumisilmoituksesta ei voi täyttää ulosottokaaren 4 luvun 81 §:n 1 momentin 2 kohdan ja hallintolain 57 §:n 2 momentin vaatimuksia kirjallisen luopumisilmoituksen tiedoksiantamisesta sille, jonka hallussa pesä on, tai pesänhoitajalle.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments