V-S KO: Työantajalla ei ollut oikeutta yksipuolisesti pidentää työntekijän säännöllistä työaikaa Kiky-työehtosopimuksen perusteella

3.2.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tänään antamallaan tuomiolla, jossa kantajana on Janne Ahonen ja vastaajana Wallac Oy, vahvistanut, ettei työantajalla ollut oikeutta yksipuolisesti pidentää työntekijän säännöllistä työaikaa ja velvoittanut työnantajan korvamaan työntekijän 18.317,15 euron oikeudenkäyntikulut.

Asiassa on kysymys siitä, onko vastaajana olevalla työnantajalla ollut nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa oikeus yksipuolisella ilmoituksella pidentää kantajana olevan työntekijän työsuhteen ehtona ollutta työaikaa Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen määräyksen nojalla. Kyseinen työehtosopimuksen määräys on perustunut ns. Kiky-sopimukseen ja sen mukaan ylempien toimihenkilöiden vuosityöaikaa on pidennetty 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta.

Tässä tapauksessa kantajan työaika on perustunut sellaiseen sopimuksen veroiseen käytäntöön, joka rinnastuu työsopimuksen työaikaehtoon ja jota on noudatettu kuten työsopimuksen ehtoa eikä se ole määräytynyt työehtosopimuksen nojalla suoraan tai työsopimuksessa olevan viittauksen perusteella.

Vastaaja on katsonut, että sillä on ollut oikeus pidentää kantajan työaikaa työnantajaa velvoittavan ja työntekijän työtä sääntelevän työehtosopimuksen perusteella, koska etusijajärjestyksen vuoksi kyseisen normaalisitovan työehtosopimuksen määräykset ovat ensisijaisia työsopimuksella sovittuihin ehtoihin nähden. Vastaaja on vedonnut myös siihen, että työehtosopimusosapuolilla on ollut oikeus työehtosopimuksella puuttua työsopimuksessa sovittuihin työsuhteen ehtoihin edullisemmuussäännön estämättä myös niitä työntekijän kannalta heikentäen. Työtuomioistuin on antanut asiassa käräjäoikeuden pyytämän lausunnon (TT 2019:74).

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Jussi Sarvikivi
4 vuodet sitten

Pidän mielenkiintoisena sitä, että työtuomioistuin (sikäli kun oikein tulkitsen) katsoi uutisessa viitatussa lausunnossaan TT 2019:74, että kikytuntien lisääminen TES:in kautta ei olisi ongelma. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeushan antoi viime vuoden puolella vastaavan tuomion kuin nyt Varsinais-Suomen KO, kumpikaan tuomio ei tosin vielä ole lainvoimainen. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan Helsingin ja mahdollisesti Turun hovioikeuksien kantaa. Omana mielipiteenäni totean, että käräjäoikeuksien ratkaisut vaikuttavat perustelluilta (vaikka en vielä esim. tämänpäiväistä tuomiota kokonaisuudessaan olekaan ehtinyt lukemaan); jos työsopimuksissa on jotain sovittu työntekijän eduksi TES:sta poikkeavasti, niin luonnollista on, että työsopimuksen ehtoja noudatetaan.