EU-tuomioistuin: Palestiinalaisalueelta peräisin oleviin tuotteisiin tulee merkitä tieto alkuperästä

12.11.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Israelin valtion miehittämiltä alueilta peräisin olevissa elintarvikkeissa on mainittava niiden lähtöalue ja lisäksi, jos nämä elintarvikkeet ovat peräisin tällä alueella sijaitsevasta Israelin siirtokunnasta, tämä alkuperä.

kuluttajille annettavien tietojen on oltava sellaisia, että he voivat niiden avulla tehdä päätöksen asiasta täysin tietoisina ja paitsi terveydellisiä, taloudellisia, ekologisia, tai sosiaalisia seikkoja, myös eettisiä tai kansainvälisen oikeuden noudattamiseen liittyviä seikkoja noudattaen. Tältä osin unionin tuomioistuin korosti, että tällaiset näkökohdat voivat vaikuttaa kuluttajien ostopäätöksiin.

Tiedote:  fi sv

Avainsanat