Uppdateringar till Författningar och anvisningar gällande advokatverksamhet

9.10.2019 | Tiedotteet

Advokatförbundets styrelse har 4.10.2019 bekräftat ändringen till de förpliktelserna i punkt 18 av de Allmänna tillståndsvillkor för att bedriva advokatverksamhet i aktiebolag (B 11). Ändringen träder i kraft omedelbart. Genom denna ändring behöver advokatbyråerna inte längre tillställa Advokatförbundet revisionsberättelsen men berättelsen ska alltid visas till granskaren vid byrågranskning samt tillställas Advokatförbundet vid begäran.

Författningar och anvisningar gällande advokatverksamhet utgör en central del av examenskraven i det skriftliga provet för advokatexamen.

• 00 Innehållsförteckning, oktober 2019
• B 11 Allmänna tillståndsvillkor för att bedriva advokatverksamhet i aktiebolag (styrelsen 4.10.2019)

Uppdaterade dokument finns på våra nätsidor under Författningar och anvisningar gällande advokatverksamhet.