Työnantaja velvoitetiin korvaamaan oikeudenkäyntikulut työntekijän aiheutettua vahinkoa

10.5.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:42

Oikeudenkäyntikulut – Valituksen peruuttaminen

Hovioikeus oli hylännyt A Oy:n
kanteen, jossa A Oy oli vaatinut B Oy:ltä korvausta B Oy:n työntekijän
aiheuttamasta vahingosta, ja velvoittanut A Oy:n korvaamaan B Oy:n
oikeudenkäyntikulut. Kyseisen vahingon aiheuttanut työntekijä oli
hovioikeuden tuomion jälkeen suorittanut A Oy:lle korvauksen vahingosta
mutta vaatinut seuraavana päivänä suorituksen palauttamista. A Oy:n
valitettua hovioikeuden tuomiosta Korkeimpaan oikeuteen työntekijä oli
ilmoittanut, ettei hän enää vaadi suoritustaan takaisin. Tämän jälkeen A
Oy ilmoitti, ettei se enää vaadi B Oy:n velvoittamista suorittamaan
korvausta, mutta esitti vaatimuksen siitä, että B Oy:n vahvistetaan
työnantajana olevan vastuussa vahingosta.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein B Oy velvoitettiin korvaamaan A Oy:n oikeudenkäyntikulut. (Ään.)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments