Riistan rauhoitussääntöä sovellettiin tuomitsemishetken mukaisesti – syyte metsästysrikkomuksesta hylättiin

9.5.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:40

Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus – Lievemmän lain periaate
Metsästysrikkomus

A oli luvallisen hirvenmetsästyksen
yhteydessä huolimattomuudesta ampunut naarashirven, jota seurasi vuotta
nuorempi vasa. Tekohetkellä voimassa olleen metsästysasetuksen
säännöksen mukaan vasan seuraama hirvinaaras oli aina rauhoitettu, joten
teko oli metsästysrikkomuksena rangaistava. Tekohetken jälkeen
metsästysasetusta oli muutettu siten, että tuomitsemishetkellä voimassa
olleen säännöksen mukaan vasan seuraama hirvinaaras ei ollut
varsinaisella hirvenmetsästyskaudella rauhoitettu.

Korkein oikeus
katsoi, että uusi sääntely rauhoitussäännökselle esitettyine
perusteineen osoitti suhtautumisen teon rangaistavuuteen muuttuneen.
Asiassa oli sovellettava tuomitsemishetkellä voimassa olevaa
rauhoitussäännöstä, jonka mukaan A:n menettely ei ollut rangaistavaa.
Syyte hylättiin. (Ään.)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments