Uudelle Tuomioistuinvirastolle johtokunta

4.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kahdeksanjäseninen johtokunta käyttää Tuomioistuinvirastossa ylintä päätösvaltaa.

Vuoden 2020 alusta
toimintansa aloittava uusi Tuomioistuinvirasto on saanut johtokunnan.
Valtioneuvosto asetti johtokunnan tänään nyt alkavalle
viisivuotiskaudelle.

Johtokunnan asettaminen on keskeinen
toimenpide Tuomioistuinviraston aloituksen valmistelussa, sillä
johtokunta muun muassa valitsee ylijohtajan ja vahvistaa viraston
työjärjestyksen.

Viraston käytännön
toiminnasta vastaa päätoiminen ylijohtaja.

Johtokunnan jäsenet ovat

  • oikeusneuvos Asko Välimaa, korkein oikeus,
  • oikeusneuvos Irma Telivuo, korkein hallinto-oikeus,
  • hovioikeudenlaamanni Asko Nurmi, Turun hovioikeus,
  • laamanni Antti Savela, Oulun käräjäoikeus,
  • ylituomari Ann-Mari Pitkäranta, Hämeenlinnan hallinto-oikeus,
  • vakuutusoikeustuomari Minna Markkanen, vakuutusoikeus,
  • hallintosihteeri Marja Häkkinen, Päijät-Hämeen käräjäoikeus ja
  • varatuomari Juhani Jokinen.

Lisäksi
kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Johtokunta valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Tuomioistuinvirasto
toimii oikeusministeriön hallinnonalalla, mutta se on itsenäinen
keskusvirasto. Vuoden 2020 alussa toimintansa aloittavalle virastolle
siirtyy suurin osa tällä hetkellä oikeusministeriössä hoidettavista
keskushallintotehtävistä.

Uudelle Tuomioistuinvirastolle johtokunta