Äidin katsottiin hiljaisesti hyväksyneen lapsen muuttamisen Suomeen. Ei palautettu.

17.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:37

Lapsen palauttaminen – Asuinpaikka – Suostumus –
Haagin sopimus – Bryssel IIa -asetus

A ja B sekä heidän yhteisessä
huollossaan oleva lapsensa olivat asuneet yhdessä Belgiassa keväästä
2016 lukien B:n työkomennuksen vuoksi. Kun lapsi oli 5-vuotias, B:n työ
päättyi ja perhe matkusti yhdessä Suomeen 1.10.2018. A vaati, että
lapsi määrätään palautettavaksi Belgiaan. Kysymys siitä, oliko lapsen
asuinpaikkavaltio Belgia vai Suomi. Lisäksi kysymys siitä, oliko A
hyväksynyt lapsen muuttamisen Suomeen. (Ään.)