Euroopan unionin neuvosto: Henkilöasiakirjat turvallisemmiksi: neuvoston puheenjohtajamaa ja Euroopan parlamentti alustavaan sopuun

20.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Alustava yhteisymmärrys esitetään nyt EU-suurlähettiläille vahvistettavaksi neuvoston puolesta.

EU tiukentaa henkilöasiakirjojen turvallisuusvaatimuksia henkilöllisyyspetosten vähentämiseksi. Ehdotetuilla uusilla säännöillä parannetaan näiden henkilöasiakirjojen turvallisuutta ottamalla käyttöön vähimmäisvaatimukset niihin sisältyvistä tiedoista ja turvatekijöistä, jotka ovat samat kaikissa asiakirjoja myöntävissä jäsenmaissa

Neuvoston puheenjohtajamaan Romanian ja Euroopan parlamentin edustajat
pääsivät 19.2 epäviralliseen sopimukseen asetuksesta, jolla
vahvistetaan EU-kansalaisten henkilökorttien ja EU-kansalaisille ja
heidän perheenjäsenilleen, jotka eivät ole EU-kansalaisia, myönnettävien
oleskelulupien turvallisuutta. Alustava yhteisymmärrys esitetään nyt
EU-suurlähettiläille vahvistettavaksi neuvoston puolesta.