Osinko oli osakkeet lahjana saaneen eikä ne lahjoittaneen henkilön saamaa osinkotuloa

7.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Helsingin HAO:

Henkilökohtaisen tulon verotus – Osinko – Omistussuhteiden muutos – Osakkeiden lahjoitus – Osingonjakopäätös – Osingon maksaminen – Oikea verovelvollinen

Asiassa oli kysymys siitä, kenen
tulona osakeyhtiön jakama osinko tuli verottaa, kun osakkeet olivat
lahjoituksen johdosta vaihtaneet omistajaa osingonjaosta päättäneen
yhtiökokouksen jälkeen, mutta ennen kuin osinko oli ollut nostettavissa.
Hallinto-oikeus katsoi, että kun osakkeiden lahjoittaja ei ollut
pidättänyt itselleen osinko-oikeutta tai muutakaan oikeutta ja kun
osinko oli ollut nostettavissa vasta osingonmaksupäivänä niille
osakkeenomistajille, jotka olivat olleet merkittyinä osakasluetteloon
osingon maksamispäivää edeltävän päivän päättyessä, osinko oli osakkeet
lahjana saaneen eikä ne lahjoittaneen henkilön saamaa osinkotuloa.
Verovuosi 2011.