Euroopan unionin neuvosto: Vähemmän vihapuhetta ja enemmän eurooppalaista sisältöä suoratoistovideoihin: uudet EU-säännöt hyväksytty neuvostossa

7.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:n audiovisuaalisia mediapalveluja koskeviin sääntöihinsä tekemien päivitysten ansiosta perinteinen televisio ja uudet palvelut, kuten tilattavat lähetykset, kilpailevat tasaveroisesti

Myös videonjakoalustoihin sovelletaan ensimmäistä kertaa sääntöjä,
joilla varmistetaan, että katsojia, erityisesti alaikäisiä, suojellaan
paremmin väkivaltaiselta tai haitalliselta sisällöltä tai vihapuheelta.

Uusilla
säännöillä pyritään lisäämään kulttuurista monimuotoisuutta ja
edistämään eurooppalaista sisältöä ottamalla tilattavien
audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajien ohjelmaluetteloissa
käyttöön vähintään 30%:n suuruinen eurooppalaisen sisällön kiintiö.

Neuvosto hyväksyi uuden direktiivin 6. marraskuuta. Tämä on lainsäädäntökäsittelyn viimeinen vaihe.

Uusi direktiivi muuttaa voimassa olevaa vuonna 2010 annettua
audiovisuaalisia mediapalveluja koskevaa direktiiviä. Audiovisuaalisten
mediapalvelujen markkinat ovat sen jälkeen kehittyneet merkittävästi.
Nopeat tekniset muutokset ovat synnyttäneet uudentyyppisiä palveluja,
katselutavat ovat muuttuneet ja käyttäjien luoma sisältö on tullut
tärkeämmäksi. Lainsäädäntöä päivitetään tämän kehityksen ottamiseksi
huomioon.

Direktiivi tulee voimaan 20. päivänä siitä päivästä, jona se julkaistaan
EU:n virallisessa lehdessä. Jäsenvaltioilla on 21 kuukautta saattaa se
osaksi kansallista lainsäädäntöään.