Ehdoton este elinkeinon harjoittamiselle johti perustuslain vastaiseen lopputulokseen

6.6.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2018:85

Taksinkuljettajan ajolupa – Luvan myöntämisen este – Perustuslaki – Elinkeinovapaus – Liikenneturvallisuus – Ilmeinen ristiriita

Trafi oli 19.12.2016 hylännyt
A:n taksinkuljettajan ajolupaa koskevan hakemuksen, koska A oli
10.5.2014 syyllistynyt kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta. A oli
henkilöauton ja pakettiauton kuljettamiseen oikeuttavalla ajokortilla
erehdyksessä ajanut viiden kilometrin matkan autoa, joka oli
rekisteröity kevytkuorma-autoksi. Hänet oli tämän johdosta tuomittu
sakkorangaistukseen ja määrätty ajokieltoon.

Taksinkuljettajien
ammattipätevyydestä annetun lain 9 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan
syyllistyminen kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta ajoluvan hakemista
edeltäneen viiden vuoden aikana merkitsi ehdotonta estettä ajoluvan
saamiselle. Korkein hallinto-oikeus katsoi päätöksensä perusteluissa
mainituista syistä välttämättömäksi arvioida käsillä olevan
yksittäistapauksen yhteydessä, muodostuiko lain soveltamisen lopputulos
asiassa perustuslain vastaiseksi. Koska tällaista elinkeinovapauden
rajoitusta ei voitu selvästikään pitää välttämättömänä toisen
perusoikeuden takaamiseksi eli liikenne- ja asiakasturvallisuuden
saavuttamiseksi, lainkohta oli jätettävä tässä tapauksessa soveltamatta.
Äänestys 4–1.

Ks. ja vrt. KHO 2010:82

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments