Prekluusio KKO:ssa ei estänyt uutta todistelua, joka purkuasiassa asiassa esitettynä olisi johtanut tuomion purkamiseen

23.5.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:41

Todistelu – Uusi todiste
Oikeudenkäyntimenettely – Prekluusio

Hovioikeus oli tuominnut A:n
rangaistukseen laittomasta uhkauksesta. Korkeimmalle oikeudelle
tekemässään valituksessa A nimesi kuultavaksi uusia todistajia, jotka
olivat hovioikeuden tuomion antamisen jälkeen suoritetussa
lisätutkinnassa kertoneet tapahtumista tavalla, joka puhui A:n
syyllisyyttä vastaan.

Korkein oikeus katsoi, että A oli vedonnut
sellaiseen uuteen selvitykseen, joka lainvoiman saaneen tuomion
purkamista koskevassa asiassa esitettynä olisi johtanut tuomion
purkamiseen. Tämän perusteella A:n sallittiin nimetä uudet todistajat
vasta Korkeimmassa oikeudessa oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 7 §:n
prekluusiosäännöksen estämättä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments