Euroopan komissio: Vihapuhetta torjutaan verkossa – komission aloite tuottaa tulosta, uusia verkkoalustoja mukaan

19.1.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tietotekniikkayritykset ovat poistaneet keskimäärin 70 prosenttia niille ilmoitetusta laittomasta vihapuheesta. Tämä käy ilmi kansalaisjärjestöjen ja julkisten tahojen toteuttamasta kolmannesta arvioinnista, jossa tarkasteltiin verkossa levitettävän laittoman vihapuheen torjuntaa koskevien käytännesääntöjen täytäntöönpanoa

Facebook, Twitter, YouTube ja Microsoft sitoutuivat toukokuussa 2016
käytännesääntöihin, joilla pyritään estämään tällaisen sisällön
leviämistä Euroopassa. Kolmas arviointikierros osoitti, että yritykset
ovat enenevässä määrin täyttämässä sitoumustaan poistaa suurin osa
laittomasta vihapuheesta vuorokauden kuluessa. Eräitä muita haasteita on
kuitenkin vielä jäljellä. Erityisesti järjestelmällinen palaute
käyttäjille puuttuu.

Instagram ja Google+ ilmoittivat tänään, että
ne ryhtyvät soveltamaan käytännesääntöjä. Näin sääntöjen piiriin
kuuluvien toimijoiden määrä kasvaa.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments