Maa- ja metsätalousministeriö: Päätös EU:n luomuasetuksesta sinetöitiin Brysselissä

24.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Maatalouden erityiskomitea hyväksyi 20.11 määräenemmistöllä ehdotuksen EU:n uudeksi luomuasetukseksi

Suomi vastusti päätöstä,
koska nyt äänestykseen tuodun kompromissiehdotuksen ei katsottu
sisältävän Suomen kannalta tyydyttävää ratkaisua koskien esimerkiksi
kasvihuonetuotantoa.

Muita Suomelle ongelmallisia kohtia ovat
muun muassa vähittäiskaupan velvoittaminen valvontaan pakkaamattomien
tuotteiden osalta sekä siementen käyttöä ja tuotantoa koskevat säännöt.
Uusi asetus rajoittaisi myös muiden kuin luomueläinten laiduntamista
luomutuotannossa olevilla pelloilla.

Ehdotus kuitenkin mahdollistaa nykyistä
riskiperusteisemman valvonnan käyttöönoton, mikä tulee vähentämään
valvontakäyntejä tietyillä tiloilla, joilla ongelmia ei ole aikaisemmin
todettu.

Asetusta aletaan soveltaa 1.1.2021 alkaen.
Asetuksen jatkovalmistelussa EU:ssa on ratkaistava vielä
yksityiskohtaisesti esimerkiksi eläinsuojia koskevat vaatimukset.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments