Lausunto oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon luonnoksesta

29.11.2017 | Lausunnot

Dnro 71/2017

Lausuntopyyntönne: OPH-2518-2017, 13.11.2017
LAUSUNTO OIKEUSTULKKAUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINNON LUONNOKSESTA

Suomen Asianajajaliitto pitää oikeustulkkauksen tason parantamista Suomessa välttämättömänä. Luonnos oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon perusteista on hyvä ja tukee tätä tavoitetta. Tutkinnon perusteissa on huomioitu riittävällä tavalla olennaiset osa-alueet ja hyväksyttävän suorituksen kriteerit. Erityisesti Asianajajaliitto kiinnittää huomiota siihen, että tutkinnon sisällössä on huomioitu myös keskeisten oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteiden tunteminen.

Asianajajaliitto esittää harkittavaksi, olisiko kirjallinen koe lisättävä joltakin osin pysyviin keinoihin osoittaa ammattitaitoa. Esimerkiksi keskeisen terminologian osalta riittävä osaaminen olisi hyvin selvitettävissä kirjallisen kokeen avulla.

Helsingissä 29. marraskuuta 2017

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Jarkko Ruohola
Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja

LAATI
Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju, Asianajotoimisto Tempo Oy, Tampere

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa.