KHO: Liikesalaisuuslaki vaatii täsmennyksiä

24.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkein hallinto-oikeus on antanut lausuntonsa työ- ja elinkeinoministeriön esitysluonnoksesta liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

KHO katsoo, että lainsäädännön
selkeyden ja sovellettavuuden kannalta liikesalaisuusdirektiivissä
olevat soveltamisalan rajaukset on syytä ilmaista myös kansallisessa
lakitekstissä. Lain ja liikesalaisuusdirektiivin soveltamisalan suhdetta
hallintotoimintaan ja hallintolainkäyttöön on syytä tarkastella.

Hallituksen esitysluonnoksessa ei kuvata lainkaan
liikesalaisuussäännösten tulkintaa koskevaa hallintotuomioistuinten
oikeuskäytäntöä, jota esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden
ratkaisukäytäntö sisältää runsaasti.

Lainvalmistelun yhteydessä olisi korkeimman hallinto-oikeuden
näkemyksen mukaan myös ollut aiheellista tarkastella direktiivin ja
lakiehdotuksen liikesalaisuusmääritelmän sisältöä suhteessa erityisesti
julkisuuslain liikesalaisuussäännöksiin.

KHO – liikesalaisuuslaki vaatii täsmennyksiä

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments