Lakivaliokunta väljentäisi tutkintavangin sijoittamista koskevaa hallituksen esitystä

29.10.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallituksen esityksessä tutkintavanki olisi harvoja poikkeuksia lukuunottamatta siirrettävä RISE:n ylläpitämään vankilaan seitsemässä päivässä.

“…lakivaliokunta ehdottaa, että esityksessä tarkoitetun 3. lakiehdotuksen 2 luvun 1 §:n 3 momenttia
täsmennetään siten, että poikkeuksellisen painava rikoksen
esitutkintaan liittyvä syy lisätään perusteeksi, joka mahdollistaa
tutkinvangin säilyttämisen poliisin tiloissa yli seitsemän
vuorokautta.Tämä koskisi esimerkiksi tilanteita, joissa rikoksen
esitutkinta olisi niin keskeneräinen, että tutkintavangin siirtäminen
kaukana sijaitsevaan vankilaan vaarantaisi koko esitutkinnan. Säännöksen
soveltamisen kannalta merkityksellisiä voivat olla myös esimerkiksi
järjestäytynyttä rikollisuutta ja ihmiskauppaa koskevat tilanteet.
Säännös voisi soveltua tilanteisiin, jossa on kyse laajasta
rikoskokonaisuudesta, jossa on useita epäiltyjä ja paljon
yhteydenpitorajoituksia. Asian arviointi olisi tuomioistuimen
harkinnassa.”

LaVM 10/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtoja ja järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments