Selvitys perus- ja ihmisoikeustutkimuksen tilasta ja tulevaisuudesta Suomessa

16.9.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ihmisoikeuskeskus on julkaisut selvityksen perus- ja ihmisoikeustutkimuksen tilasta ja tulevaisuudesta Suomessa.

Yleisellä tasolla asiantuntijat arvioivat perus- ja
ihmisoikeustutkimuksen tilan olevan hyvä. Tutkimuksen arvioidaan olevan
kuitenkin suhteellisen kansallista, minkä vuoksi tutkijoiden toivotaan
tulevaisuudessa tuottavan enemmän kansainvälisen tason julkaisuja.

Perus-
ja ihmisoikeustutkimusta tehdään nykyään määrällisesti paljon ja se on
sisällöllisesti moniulotteista. Kriittisellä perus- ja
ihmisoikeustutkimuksella on oma tärkeä roolinsa alalla. Toisaalta
laajalla ja hajanaisella tutkimuskentällä tuotetun tutkimuksen
arvioidaan olevan pistemäistä, jolloin tutkimusaiheiden valinta ja
tutkimuksen esiintyminen eri tieteenaloilla voi olla suhteellisen
sattumanvaraista.

Aineistosta
nousi selkeästi esiin kaksi merkittävää haastetta: oikeuksia koskevan
asiantuntemuksen ja tutkimuksen kyseenlaistaminen, sekä
tutkimusrahoitukseen kohdistuneet leikkaukset. Yhteiskunnallisen
tilanteen nähdään ajavan tutkimusta ahtaammalle, minkä pelätään johtavan
tutkimuksen määrälliseen vähenemiseen ja tutkimusteemojen
kaventumiseen.

Selvitys perus- ja ihmisoikeustutkimuksen tilasta ja tulevaisuudesta Suomessa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments