OKM toimenpiteisiin tekijänoikeuden valvontakirjeiden johdosta

3.4.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Toimenpiteillä turvattaisiin kirjeiden saajien asemaa

Opetus- ja kulttuuriministeriön 6.2.2017
järjestämässä viranomaistapaamisessa käynnistettiin kartoitus keinoista
tilanteen selkeyttämiseksi ja kirjeistä aiheutuneiden epäkohtien
minimoimiseksi mahdollisimman nopealla aikataululla.
 

Ministeriö on tavannut myös kirjeitä lähettäneitä oikeudenhaltijoiden
edustajia ja oikeudenhaltijoiden toimialajärjestöjä sekä järjestöjä,
jotka ovat olleet huolissaan kirjeiden vastaanottajien oikeusturvan
toteutumisesta.
 
Keskeinen kysymys on ollut selvittää, miten
voidaan varmistaa, että tekijänoikeuslakia ja henkilötietolakia
noudatetaan niin, että myös kirjeiden vastaanottajien oikeussuoja
toteutuu.
 
Ensivaiheessa opetus- ja kulttuuriministeriön
verkkosivuille lisätään osio, jossa annetaan tietoa oikeudenhaltijoiden
ja kirjeiden saajien oikeuksista, vastuista ja velvoitteista, jotka
koskevat kirjeiden muodossa yksityishenkilöihin kohdistuvaa
tekijänoikeusvalvontaa.
 
Lisäksi ministeriö asettaa työryhmän
selvittämään, miten tekijänoikeuksien valvontaan olisi mahdollista
kehittää alan hyviä käytäntöjä turvaamaan kirjeiden vastaanottajien
asemaa. Hyviin käytäntöihin voisivat sisältyä esimerkiksi yhdenmukaiset
käytännöt henkilötietolain soveltamisessa sekä valvontatoimenpiteiden
ripeä suorittaminen.
 
Ministeriön asettama työryhmä pohtisi
myös, olisiko lainsäädäntöä joltain osin muutettava, jollei muilla
toimilla riittävästi pystytä selkiyttämään tilannetta ja vaikuttamaan
alan käytäntöihin. Myös EU:n täytäntöönpanon varmistamista koskeva
direktiivi tulee käsittelyyn kesällä.

Tekijänoikeuden valvontakirjeet puhututtavat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments