Asianajaja Jukka Peltoselle Matias Calonius -mitali

14.9.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvoston oikeuskansleri luovutti myöntämänsä mitalin Jukka Peltoselle tämän pidettyä jäähyväisesitelmänsä Asianajajaoikeuden killan kokouksessa

Jukka Peltosen esitelmän aiheena oli asianajajaoikeus. Käytyään läpi asianajajaoikeuden kehityskaaren 1800-luvulta Peltonen päätyi arvioimaan, että nykyisellään asianajajaoikeuden yleiset opit ovat siinä määrin epämääräiset ja systematisoimattomat, ettei kyse vielä ole itsenäisestä oikeudenalasta, joka täyttäisi oikeudenalalle asetetut oikeustieteelliset kriteerit. Asianajajaoikeutta tulee jatkuvasti kehittää ja on oikeustieteen asia hyväksyä asianajajaoikeus muiden uusien oikeudenalojen joukkoon.

Jukka Peltosen lähes kolmetuntinen esitys oli erinomainen lisä tähän yksilöintiin ja systematisointiin.

Jaakko Jonkka totesi Matias Calonius -mitalin luovutuspuheessa, että sekä oikeuskanslerilla että asianajajilla on yhteistä se, että kumpikin oman roolinsa puitteissa puolustaa oikeusvaltion periaatteita, kuten julkisen vallan käytön lakisidonnaisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksia. Ammattitaitoinen ja riippumaton asianajajakunta on Jonkan mukaan oikeusvaltion peruspilareita. Suomalaista asianajajakuntaa Jonkka pitää korkeatasoisena. Mitali on Jukka Peltoselle myönnetty ansioista oikeusturvan edistäjänä ja oikeuden puolustajana.

Mitali on perustettu vuonna 1984. Niitä on myönnetty aiemmin 149 kertaa. Yksi asianajaja on aiemmin saanut mitalin 1980-luvun puolessa välissä.

Mitali voidaan myöntää henkilölle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt kansalaisten oikeusturvaa tai muita oikeuskanslerin toiminnalle Hallitusmuodossa asetettuja tavoitteita.

Oikeuskansleri totesi, että Jukka Peltonen on merkittävällä tavalla antanut panoksensa suomalaisen asianajajakunnan kehittymiselle arvostetuksi ja ammattitaitoiseksi, jollaisena se nykyisin tunnetaan. Hän on viitoittanut sitä, mitä tarkoittaa hyvä asianajajatapa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments