Kaavoitetullakin alueella oman asunnon myynnin verovapaus koskee rakennuspaikkaa vain enintään 10.000 neliön alalta

25.8.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Turun HAO:
Ennakkoratkaisu – Oman asunnon luovutusvoitto – Rakennuspaikka – Pinta-ala – Kaavoitettu alue

A omistaa kiinteistön, joka on pinta-alaltaan 20 388 neliömetriä. Kiinteistöllä on yksi asuinrakennus sitä palvelevine rakennuksineen. Alueella on voimassa ranta-asemakaava, jota koskeva muutos on vahvistettu vuonna 2010. Kiinteistö muodostaa asemakaavan mukaan pientalojen korttelin (AO-1), jonne saa rakentaa yhden kaksi asuntoa sisältävän omakotitalon sekä siihen liittyviä rakennuksia.

A aikoo myydä kiinteistön rakennuksineen, ja on pyytänyt ennakkoratkaisua siitä, onko kiinteistön luovutuksesta mahdollisesti syntyvä voitto hänelle verovapaata tuloa.

Ennakkoratkaisun mukaan kiinteistön luovutuksesta mahdollisesti syntyvä voitto on A:lle verovapaata tuloa siltä osin kuin luovutusvoitto kohdistuu kiinteistöllä oleviin rakennuksiin ja 10 000 neliömetrin osuuteen maapohjasta.

A vaati ennakkoratkaisua muutettavaksi hallinto-oikeudessa siten, että kiinteistön luovutuksesta mahdollisesti syntyvä luovutusvoitto on verovapaata koko maapohjan osalta.

Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen ja totesi, että oman asunnon verovapautta koskeva säännös on poikkeussäännös, joten sitä on tulkittava suppeasti. Asuntona voidaan käyttää vain rakennusta, mutta verovapaus on tuloverolain 48 §:n 2 momentissa ulotettu myös asunnon rakennuspaikkaan. Lähtökohtana säännöksessä on, että verovapaus koskee rakennuspaikkaa enintään 10 000 neliömetriin asti. Kaavoitetulla alueella verovapaus koskee kuitenkin enintään kaavan mukaista tonttia tai rakennuspaikkaa, eli verovapaus ei ole kaava-alueella laajempi kuin kaavoittamattomalla alueella.

http://www.oikeus.fi/hallintooikeudet/turunhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeusratkaisut/hallintooikeusratkaisut/1472029902423.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments