Oikeuskanslerin päätös korkeimpien oikeuksien jäsenten nimittämisestä tehtyyn kanteluun

21.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija arvosteli nykykäytäntöä, jossa valintaan vaikuttaneet seikat paljastetaan vasta valinnan jälkeen

Oikeuskansleri arvioi hänelle tehdyn kantelun perusteella ylimpien
tuomioistuinten jäsenten nimittämismenettelyä. Hän pohti asiassa
antamastaan päätöksestä tarkemmin ilmenevin tavoin menettelyn
kehittämistarpeita ja piti perusteltuna oikeusministeriön aikomusta
arvioida asiaan liittyvää uudistamistarvetta. Oikeuskansleri lähetti
jäljennökset päätöksestään, asiassa hankituista selvityksistä ja
kantelijan asiassa laatimista kirjoituksista oikeusministeriölle
hyödynnettäväksi uudistamistarpeen arvioinnin yhteydessä.

okv_1350_1_2012.pdf

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments