Eu:n tuomioistuimen tuomio: Lihavuus voi merkitä yhdenvertaisesta kohtelusta työssä annetun direktiivin mukaista ˮvammaaˮ

19.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vaikka mikään unionin oikeuden yleinen periaate ei kiellä lihavuuteen perustuvaa syrjintää sellaisenaan,lihavuus kuuluu käsitteen ˮvammaˮ piiriin, jos se tietyissä olosuhteissa estää asianomaisen henkilön täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisen työelämään yhdenvertaisesti muiden työntekijöiden kanssa

Ennakkoratkaisupyynnön oli esittänyt retten i Kolding (Tanska).

Ennakkoratkaisupyyntö
koski unionin yleisten oikeusperiaatteiden ja yhdenvertaista kohtelua
työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun
neuvoston direktiivin 2000/78/EY (EYVL L 303, s. 16) tulkintaa.

Tämä
pyyntö oli esitetty asiassa, jossa ovat vastakkain Karsten Kaltoftia
edustava ammattijärjestö Fag og Arbejde (FOA) ja Billundin kuntaa
(Tanska) edustava Kommunernes Landsforening (KL) (Tanskan kuntaliitto)
ja joka koskee Kaltoftin irtisanomisen, jonka väitetään perustuneen
hänen lihavuuteensa, lainmukaisuutta.

Unionin tuomioistuin (neljäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Unionin
oikeutta on tulkittava siten, ettei siihen sisälly lihavuuteen
sellaisenaan perustuvan syrjinnän kieltoa työssä ja ammatissa koskevaa
yleistä periaatetta.

2)      Yhdenvertaista
kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000
annettua neuvoston direktiiviä 2000/78/EY on tulkittava siten, että
työntekijän lihavuus merkitsee kyseisessä direktiivissä tarkoitettua
ˮvammaaˮ, jos se aiheuttaa muun muassa pitkäaikaisista fyysisistä,
henkisistä tai psyykkisistä vaurioista johtuvan rajoitteen, joka
vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää asianomaisen
henkilön täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisen työelämään
yhdenvertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. Kansallisen
tuomioistuimen tehtävä on arvioida, täyttyvätkö nämä edellytykset
pääasiassa.

Linkki asiaan C-354/13

Tuomioistuimen lehdistötiedote 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments