Todistajaa ei ollut soveliasta kuulla puhelimitse. Hovioikeuden olisi tullut myöntää jatkokäsittelylupa

19.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:68
Todistelu – Puhelinkuulustelu
Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Painava syy

Käräjäoikeus oli kuullut liikenneturvallisuuden vaarantamista koskevan
asian pääkäsittelyssä tuolloin sairaana ollutta todistajaa puhelimitse
ja perusti näyttöratkaisunsa tähän kertomukseen. Koska asian ratkaisu
riippui käräjäoikeudessa kuultujen henkilöiden kertomusten
uskottavuudesta, tällainen kuuleminen ei ollut oikeudenkäymiskaaren 17
luvun 34 a §:ssä tarkoitetulla tavalla soveliasta. Tämä käräjäoikeudessa
todistelun vastaanottamisessa tapahtunut menettelyvirhe katsottiin
painavaksi syyksi myöntää asiassa jatkokäsittelylupa.

KKO:2013:68

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments