KHO: Päätöksen selvittäminen ulkomaalaiselle päämiehelle oli tarpeellinen toimenpide, josta maksetaan oikeusapupalkkio

20.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksiantoon varattua yhden tunnin palkkiovaatimusta ei voitu hylätä sillä perusteella, että se oli lakiin perustumaton.

Hallinto-oikeus oli hylännyt lakiin perustumattomana oikeusapulain
nojalla määrätyn avustajan hallinto-oikeudessa esittämän vaatimuksen
saada esittämänsä laskun mukaisesti avustajan palkkiota yhdeltä
tunnilta, joka on varattu hallinto-oikeuden päätöksen läpikäymiseen ja
tiedoksiantoon asiassa oikeusapua saaneelle X:lle.

Kun huomioon otettiin se, että perheenkokoajana olevan X:n
valituksessa hallinto-oikeudelle on ollut kysymys ulkomaalaislain
mukaisen ensimmäisen oleskeluluvan myöntämisestä perhesiteen perusteella
X:n valituksessa yksilöidyille perheenjäsenille, sekä se, että X:ää oli
pidettävä haavoittuvassa asemassa olevana nuoren ikänsä ja sen
perusteella, että hänelle oli myönnetty oleskelulupa toissijaisen
suojelun tarpeen perusteella, ja vielä X:n suomen kielen taidosta
esitetty, oli avustajalla oikeus saada oikeusapulain 5 §:n 1 momentin ja
17 §:n 1 momentin sekä oikeusavun palkkioperusteista annetun
valtioneuvoston asetuksen 2 §:n 1 momentin ja 6 §:n nojalla palkkio myös
siltä osin kuin kysymys oli asiassa tarpeellisiksi toimenpiteiksi
katsottavista hallinto-oikeuden päätöksen läpikäynnistä ja
tiedoksiannosta.

Hallinto-oikeuden päätöksen läpikäymiseen ja tiedoksiantoon varattua
yhden tunnin palkkiovaatimusta ei siten voinut hylätä sillä perusteella,
että se oli lakiin perustumaton.

20.9.2013/2979

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments